Expres poter

Expres poter

Tento cementový poter je zložený zo špeciálneho cementu, ktorý v sebe obsahuje umelé živice kryštalicky viažuce vodu. Poter je veľmi flexibilný a vhodný pod všetky druhy podláh. Použiť sa dá iba v interiéroch k zhotoveniu rovinných podláh, nakoľko nie je mrazuvzdorný ani oteruvzdorný. Po vytvrdnutí má ideálnu pevnosť v ťahu i tlaku. Používa sa k prevedeniu veľmi rýchlo tvrdnúcich a veľmi pevných cementových poterov v interiéroch, ktoré vyrovnávajú betónové povrchy pre vykurované podlahy v rôznych obytných priestoroch. Výhodou poteru je rýchla spracovateľnosť. Použiť sa môže na vyrovnávanie veľkých veľkoplošných nerovností predovšetkým betónových podláh alebo aj na vyrovnávanie lokálnych nerovností. Vďaka lepšiemu prenosu tepla a tepelno akumulačnej schopnosti, môže znížiť náklady na vykurovanie až o 12%, čo znamená, že je veľmi vhodná na podlahové vykurovanie. Tento poter má znížený obsah prachových častíc a dokáže byť pochôdzny už po cca 1 hod. Tuhne hydratáciou - odparením vody a neobsahuje zdraviu škodlivé emisie. Obsahuje vystužené vlákna na dosahovanie vyššej pevnosti.

Podklad, na ktorý ideme poter nanášať, musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a bez uvoľnených častí. Je vhodný na všetky bežné, cementom viazané, minerálne podklady. Realizuje sa v prevedení ako plávajúci poter, mazaninová podlaha a poter pre podlahové vykurovanie.