Cementový poter

Cementový poter

Cementový poter je tou najlepšou voľbou na podlahové kúrenie. Jeho hlavnými výhodami sú vysoká pevnosť, elasticita, schopnosť dlhšie udržať naakumulované teplo a cena. Cementové potery sú vhodné aj do exteriérov. Odolávajú vlhkosti, sú mrazuvzdorné a dajú sa zhotovovať do spádov podľa požiadavky zákazníka.

Cementový poter spĺňa celý rad technických nárokov, ako sú rovinatosť, odolnosť proti oteru, pevnosť, tvrdosť, dobrá tepelná vodivosť (pri podlahovom vykurovaní), nehorľavosť a podobne. Tieto požiadavky okrem iného vo veľkej miere ovplyvňuje proces jeho ukladania, ktorý naša firma zabezpečuje v maximálnej kvalite bez nutnosti dodatočnej nivelácie.

Základnými zložkami cementového poteru sú kvalitný riečny štrkopiesok frakcia 0/4, cement 32,5R, chemické prísady, plastifikátor, spevňujúce polypropilénové vlákno a voda.

Zmes sa pripravuje priamo na stavbe miešacím a podávacím zariadením BRINKMANN Estrich boy DIESEL. Vyzretý a ošetrovaný poter dosahuje po 28-mych dňoch pevnosť v tlaku ˃20 Mpa a pevnosť v ťahu za ohybu ˃5 Mpa.