Anhydritový poter

Anhydritový poter je moderný materiál vyrobený zo zmesi síranu vápenatého, kameniva, účinných plastifikačných prísad a vody. Vyrába sa v betonárňach a na stavbu sa dováža v požadovanom množstve za pomoci autodomiešavača. Je vhodnou formou vyrovnávacieho a podkladového poteru pre interiéry vo výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod. Poter nie je vhodný pre exteriéri a priestory s trvalou vlhkosťou. Je možné ho použiť aj v kúpeľniach po dodržaní uvedených technických podmienok. Tento tekutý liaty poter má samonivelizačné vlastnosti a tvorí progresívny stavebný materiál, ktorý významne skracuje čas výstavby, znižuje zaťaženie staveb, no taktiež zdokonaľovať užitkové vlastnosti podlahových systémov. Jeho kvalitatívny význam vzniká tým, že pri liati poteru vzniká vysokohodnotná homogénna zmes, ktorá je bez vzduchových pórov a má výbornú tepelnú vodivosť, vyžadovanú pri podlahovom kúrení. Rovnosť povrchu mu dáva ideálny predpoklad, pre všetky typy podlahových krytín, ako sú: dlažby, laminátové podlahy, drevené podlahy a pod. Pri jeho vylievaní je výhodou, že sa dá spracovať v tenkých vrstvách a zároveň umožňuje realizáciu poterov s veľkým denným výkonom. Anhydritový poter má veľmi skorú pochôdznosť a zaťažiteľnosť, čo mu umožňuje rýchly postup výstavby.

Poter je optimálny riešením pre všetky podlahové systémy a používa sa ako plávajúci poter, kĺzavý poter, spojovací poter, poter pre podlahové vykurovanie a poter pre dutinkové podlahy. Pred liatím poteru sa musia ukončiť všetky ostatné práce ako obloženie stien, omietkárske práce, montáž technických inštalácií. Podklad, na ktorý chceme poter liať, musí byť vyschnutý, dostatočne únosný, nesmie mať ostré výškové rozdiely, má byť zbavený prachu a nečistôt. Ak máme podlahové kúrenie, jeho potrubie musí byť dostatočne upevnené. Na podklad sa pokladá špeciálna separačná fólia, ktorá má za úlohu zamedziť pretekaniu a úniku vody z čerstvého položeného poteru. Pod plávajúci poter sa ukladá vrstva tepelnej respektíve zvukovej izolácie, ako napríklad tvrdený polystyrén, alebo minerálna vlna.

Anhydritový poter sa musí liať za určitých splnených podmienok. Minimálna teplota prostredia v ktorom sa vykonáva liatie poteru a zároveň podkladu, musí byť minimálne + 5°C. Pri tvrdnutí poteru dbáme na to, aby v objekte nenastali výrazné výkyvy teplôt. Ak je teplota vyššia ako 30°C poter sa nevylieva. Liaty poter sa leje na podklad hadicami, kde sa krúživými pohybmi hadice ukladá do požadovanej hrúbky. Po vyliatí sa následne homogenizuje a odvzdušňuje sa duralovými tyčami.

Prvých 48 hodín po vyliati poteru, ho musíme chrániť pred prievanom a akoukoľvek cirkuláciou vzduchu, priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami nad 35°C. 3. deň od vyliatia začíname s vetraním, vtedy je už poter pochôdzny. Týmto spôsobom docielime rýchlejšie vysýchanie a vyzrievanie poteru. V objektoch s podlahovým vykurovaním sa po týždni zahajuje postupný ohrev na 25°C, každý tretí deň ju môžeme zvýšiť o 5°C až do hodnoty 55°C. Tento anhydritový liaty poter schne približne 3 až 6 týždňov, v závislosti hrúbky poteru, teploty prostredia a intenzity vetrania.

Najhlavnejšie výhody anhydritového poteru:
- liatie poteru zabezpečuje veľký denný výkon (ca. 1000 m2), čo znamená skrátenie času výstavby
- zaťaženie stavby je s týmto poterom nižšie, to prináša nižšie náklady
- v tlaku a v ťahu má tento poter veľmi vysokú pevnosť
- vyliatím poteru získavame veľkú plošnú rovinnosť, bez rôznych deformácií spôsobených vyzrievaním poteru
- veľké plochy bez dilatácií (ca. 300 m2)
- tento podklad má homogénnu a veľmi hustú štruktúru
- vďaka dobrému obtekaniu je ideálnym poterom pre podlahového vykurovanie teplovodné aj elektrické)
- s týmto poterom získate s nižšími nábehovými teplotami úsporné vykurovanie
- v porovnaní s klasickým cementovým poterom, je úspora energie pri podlahovom vykurovaní cca 20%
- už po 7 dňom od pokládky môžete začať s vykurovaním miestnosti